Львівська обласна громадська організація "Комітет виборців України":

  • є незалежною неурядовою організацією, нейтральною по відношенню до будь-яких політичних партій та виборчих блоків;
  • є Львівським відділенням Всеукраїнської громадської організації "Комітет виборців України";
  • діє на засадах добровільності, рівноправності своїх членів, самоуправління, законності та гласності;
  • діє відповідно до Конституції України, чинного законодавства, дотримується принципів безумовного, гарантованого шанування і суворого виконання усіх законів України. 

Головною місією Львівської обласної громадської організації "Комітет виборців України" є демократизація суспільства і захист конституційних прав виборців.

Основні завдання організації:

  • здійснення громадського контролю за виборами шляхом проведення незалежного спостереження за передвибочими кампаніями, ходом голосування і встановленням результатів виборів;
  • сприяння демократизації виборчого процесу шляхом виявлення та попередження порушень виборчого законодавства;
  • підвищення виборчої, суспільної та соціальної активності громадян шляхом пропаганди серед населення законних методів впливу на процеси прийняття рішень органами влади та місцевого самоврядування;
  • здійснення взаємозв’язку між виборцями та виборними особами органів влади та місцевого самоврядування шляхом організації круглих столів та зустрічей виборців з кандидатами в депутати, депутатами всіх рівнів, представниками політичних партій та громадських організацій, органів влади та місцевого самоврядування;
  • захист конституційних прав виборців шляхом підвищення правової культури і правових знань громадян України.