Львівська обласна громадська організація “Комітет виборців України” є незалежною позапартійною організацією, яка є Львівським відділенням Всеукраїнської громадської організації “Комітет виборців України”. Організація є зареєстрована Управлінням юстиції Львівської обласної держадміністрації як юридична особа 31 травня 1997 року. З того часу організація провела ряд заходів з метою роз’яснення політичних течій в сучасній українській політиці (декілька засідань Політ-клубів, круглих столів, фестиваль “Між іншим” та інш.). Також в 1997-1998 роках організацією було організовано та успішно реалізовано програму просвітницької кампанії по новому виборчому законодавству (44 лекції по Львівській області, загалом охопивши близько 1500 чоловік), по Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні” та інш.

Головною метою організації є захист конституційних прав виборців. Досягнення цієї мети проводиться через реалізацію декількох програм головними з яких є програми „Демократичний моніторинг”, „Твоє Право” і „Ресурсні центри сприяння розвитку територіальних громад”.

Програма „Демократичний моніторинг” — одна з самих перших програм організації, в рамках якої відбувається незалежне позапартійне спостереження за виборами. Для прикладу, за ходом голосування в день виборів 29 березня 1998 року спостерігали 1178 незалежних спостерігачів від Львівської обласної громадської організації „Комітет виборців України”, на президентських виборах 1999-го року в першому і другому турах голосування спостерігало 970 волонтерів організації. В 2002-ому, 2004-ому, 2006-ому, 2007-ому,2010 роках за парламентськими президентськими і місцевими виборами спостерігало щоразу близько 1000 волонтерів — спостерігачів ЛОГО „Комітет виборців України”. Окрім цього, на виборах 1999 і 2004-го року Комітетом виборців була вперше в Україні застосована та випробована система паралельного підрахунку голосів. В період між виборами організація проводить моніторинг діяльності органів місцевої влади і місцевого самоврядування, депутатів всіх рівнів, політичних партій та громадських орагнізацій Львівщини. Результати цього моніторингу періодично висвітлюються через засоби масової інформації для громадськості. Також, у рамках цієї програми, починаючи з 2007 року за підтримки Національного Фонду Підтримки Демократії (National Endowment for Democracy) Львівський Комітет виборців реалізував низку проектів, спрямованих на забезпечення справедливості і прозорості виборчої кампанії в Львівській області (2007,2009,2010 роки), а також проводить моніторинг діяльності місцевих органів влади на Львівщині.

Програма „Твоє право” має на меті ініціювати виборців самостійно захищати свої права. На початку реалізації даної програми в період до 2010 року у Львівській області працювали 9 безкоштовних громадських приймалень, в яких волонтери ЛОГО „Комітет виборців України” вели прийом виборців, працював мобільний консультпункт, проводились колективні просвітницькі лекції в містах і селах Львівської області по актуальним питанням українського законодавства. За період роботи організації по цій програмі було проведено більш як 100 просвітницьких лекцій, більш як 200 виїздів мобільного консультаційного пункту в міста і села Львівської області, більш як 4000 виборців отримали допомогу в громадських приймальнях, організовано та проведено близько 20 тренінгів і семінарів на правозахисну тематику, надруковано та поширено більш як 50 000 примірників інформаційно-консультаційних брошур та буклетів. Сьогодні в рамках даної програми волонтерами організації надаються консультації виборцям з питань виборчого законодавства та участі у виборчому процесі, діяльності органів влади і органів місцевого самоврядування, громадських приймалень. Також в рамках даної програми організація працює над реформуванням виборчого законодавства та інших нормативно-правових актів, які повинні демократизувати процедури участі виборців у процесі прийняття рішень органами влади і місцевого самоврядуання.

Програма „Ресурсні центри сприяння розвитку територіальних громад” є постійнодіючою програмою Комітету виборців. Її реалізація розпочалась в 2000-ому році. Метою даної програми є активізувати виборців самостійно вирішувати місцеві проблеми через залучення їх до місцевого самоврядування. В рамках даної програми було проведено близько 30 семінарів для виборців на тему „Мій дім — моя фортеця. Як створити об’єднання співвласників багатоквартирного будинку”,  підготовлено, видруковано та розповсюджено 2000 примірників книги „Принципи безпосередньої демократії в Україні. Інститут самоорганізації населення”, опубліковано в місцевих засобах масової інформації інформаційно-просвітницькі статті про створення і роботу об’єднання співвласників багатоквартирних будинків. Слід зазначити, що разом з Західноукраїнським регіональним навчальним центром при підтримці програми „Партнерство громад” фундації „Україна-США” було організовано та проведено 4 тренінги для 80 працівників міських виконавчих комітетів міст Західної України на теми „Інститут самоорганізації населення. Український досвід.” і „Як написати Статут територіальної громади”. В 2013 році в рамках даної програми ЛОГО "Комітет виборців України" розпочав активну діяльність щодо впровадження елементів електронної демократії в діяльності органів місцевого самоврядування.